SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Пътна /магистрална суперструктура

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Оптималната конструкция на всеки самоходен водоплавателен съд цели да се постигне необходимата скорост с минимални изисквания за мощност, което намалява и въглеродния отпечатък на горивните им двигатели, както и енергията необходима за движение от вятър и слънце за водни съдове с нулеви вредни емисии. При многокорпусните кораби триенето във вода се увеличава, заради по-голямата омокрена повърхност. Но благодарение на 3-5 корабни корпуси се постига по-плитко газене от еднокорпусните кораби с еднаква водоизместимост. Това е очевидно предимство при плитки пристанища, реки и шлюзове на реки и канали. Друго предимство е намаленото вълново съпротивлениe, поради по-тесните форми на корпусите, което позволява енергоикономично движенние на съдове с широки платформи - фериботи с колесно карго. Благодарение на подвижните странични корпуси многокорпусните водни съдове са стабилни без баласт и без килове, както при небалансиран товар, така и при страничен вятър:

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Thanks to more ship hulls (3-5), shallower draft is achieved than single-hull ships with the same displacement. This is an obvious advantage in shallow ports, rivers and sluices of rivers and canals. An optimum design of ship is to achieve the required speed with minimum power requirements. On multihull, side hull position against to main hull influences the friction resistance and its stability. Frictional resistance of multi-hull increases due to the addition of wetted surface area of hull, but wave making resistance can be lowered by a slender hull form. Thanks to more ship hulls (3-5), shallower draft is achieved than single-hull ships with the same displacement. This is an obvious advantage in shallow ports, rivers and sluices of rivers and canals. Thanks to the side hulls shift, the multi-hull water vessels are stable without any ballasts and keels, which is another advantage for shallow waters and ports:

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com