SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Пътна /магистрална суперструктура

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Всички електрически автомобили, включително и слънчевите, са значително по-тежки от сравними бензинови коли - съответно и инерцията им е много по-голяма. Затова балансирането на автомобилите при движение в завоите е все по-наложително за рязко намаляване катастрофите. Познати са различни технически решения за балансиране на инерцията, с цел увеличаване стабилността на колите в завоите. Още в средата на миналия век "Ситроен" въведе балансиране в завоите, чрез утежнена течност. Посоченото и редица подобни средства могат да се активират само след като нежеланата, но неизбежна, центробежна инерция вече е въздействала на автомобила. А тогава е твърде късно за, каквото и да е, противодействие. Разработената от нас радикално нова кормилна система пряко управлява положението на центъра на тежестта по време на криволинейно движение. Така тя непосредствено противодейства на нежеланата инерция, още преди автомобилът да навлезе в завой. Съответно - преди още да се е проявила центробежната инерционна сила, защото новата кормилна система, при самото начално движение на волана, започва плавно и пропорционално преместване на тежестта. Принципът на действие е показан на долното видео:

Всички автомобилни реклами на леки електроколи винаги показват ускоренията им по права, разходът им на км., пробегът с едно зареждане на акумулаторите и подобни. Практически тези данни нямат голямо значение. Едва ли някой си купува ел.кола да се надбягва по права, а енергийният разход на колата, съответно пробегът, силно зависи, дали се използва климатик, отопление на седалките и т.н.. Най-важното за сигурността на колите на пътя е стабилността им в завоите, защото, повече или по-малко, всяко движение е криволинейно. Такива данни в рекламите няма. А стабилността в завоите, при еднакви други условия, зависи от собствената тежест на колата. По-тежката кола има по-голяма инерция и затова по-лесно излиза извън кривите по пътищата и следва да се кара по-бавно от бензиновите й събратя, независимо коя кола е по-мощна.
Нашето инженерно решение е кинематично противодействие на нежеланата инерция, чрез реално странично изместване на тежестта на колата, при което на центобежната инерция се противопоставя собствената маса на превозното средство. Инженерните решения са свeтовни патентни новости, съгласно официалните им експертизи. Изпитателни четириколесни и триколесни шасита с електрическо движение и рефлекторно усилени фотоволтаици с новоизобретената кормилна система са показани на долните две видеа:

Автомобил с патентованата кормилна система печели състезание на ледено-снежно трасе:

Изобретената кормилна система е радикална иновация, непозната в автомобилостроенето, защото тя физически странично премества тежестта на колата към центъра на завоя. За разлика от всички други авто-стабилизационни системи, които по електронен път поддържат оптимално взаимодействие между гумите и пътя. Но при хлъзгава настилка те са слабо ефективни, защото не противодействат пряко на инерцията, която причинява повечето катастрофи. Те могат да подобрят само контакта (триенето) на колелата (гумите им) с пътя, доколкото е възможно на хлъзгаво трасе. Инерцията, за разлика от световните инфекциозни пандемии, е напълно инженерно изчислима физическа сила. С патентованата кормилна система, само чрез волана, шофьорът има пълен и плавен контрол едновременно на завиването и преместването, което дава много по-голяма стабилност на движението по крива и то да става по-бързо и безопасно. Това не означава, че не се ползват всички други стабилизиращи системи на автомобилите. За шофиране с новата кормилна система не са необходими никакви нови умения и специални тренировки, защото тя не промения досегашния стереотип на шофиране.

Конструирането на радикално новата кормилна система не изисква, нито нови технологии, нито скъпи технически средства. И това е показано на редица наши прототипи на електрически и бензиново задвижвани превозни средства, част от които се представени на горните видеа. С конвенционални конструктивни способи се изработва и новата кормилна система, което е силно предимство при производството й за ползване на съществуващи автостроителни мощности.

Автомобилите с новата кормилна система са значително по безопасни за хората в тях и за другите участници в движението, защото активно противодействат на една от главните причини за катастрофите - нежеланата центробежна инерция. А това е много силно маркетингово и рекламно предимство.

Гореописаното включва две световни патентни новости с официални експертизи, приложени в края на файла, който може да изтеглите от тук !

На долното видео вижте шаси на високопроходима безшофьорна кола:

Рязкото снижение на автопродажбите в света с 20-30% е най-голямото за годините на масовото автомобилостроене. Вече сме в нова реалност и едва ли пазарът на автомобили ще се върне в предпандемичния си състояние, и като бройки, и като модели и т.н. Очевидно е, че да се печели трябват радикално нови авто иновации, съответни на новата реалност. Новоизобретената кинематична кормилна система прави автомобилите много по-стабилни и сигурни на пътя. Това означава силен спад на жертвите и ранените в пътното движение, от което в света се губят милиарди годишно. Такъв икономически ефект, досега, не имала нито една автоиновация и дори група от иновации. Още повече, че пандемията ясно показа, че нито парите, нито мерките, нито локдауните могат да я спрат. В новата реалност се очерта и нова ценностна система с подчертани хуманни приоритети, а не само за максималните печалбите на фирмите. Затова в новата социална среда предлагането на автомобили със силен акцент върху здравето и живота на пътуващите в тях, и на другите участници в движението, е мощен маркетингов и рекламен инструмент на свиващия се глобален автомобилен пазар.

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Видеа на бронирани автомобили по наши патенти може да разгледате ТУК !

All electric cars, including solar cars, are significantly heavier than comparable petrol cars - respectively, and their inertia is much greater. Therefore, balancing cars when cornering is increasingly necessary to dramatically reduce accidents. Various technical solutions for balancing inertia are known in order to increase the stability of cars in corners. As early as the middle of the last century, Citroen introduced balancing in corners, through a weighted fluid. This and a number of similar means can be activated only after the unwanted, but inevitable, centrifugal inertia has already affected the car. And then it's too late for any counteraction. The radically new steering system we have developed directly controls the position of the center of gravity during curvilinear movement. This directly counteracts the unwanted inertia even before the car enters a corner. Respectively - before the centrifugal inertial force has manifested itself, because the new steering system, at the very initial movement of the steering wheel, begins a smooth and proportional movement of the weight. The principle of operation is shown in the top video above.

The newly-patented under vehicle kinematics mechanically balance the inertia in the curves by side shifting the vehicle’s center of gravity under all road conditions with all types of tires. This process is controlled by a computer. The lateral shift of the body (chassis) of the car is smooth and proportionate to the degree of steering. This is the natural stereotype of driving and no new driving skills are required.

The deployment and commercialization of  the newly-patented under vehicle kinematicshas the extraordinary market and human edge for road stability, including high speeds, which ensures their successful involvement in various types of sports cars. The implementation not require new technologies and new materials. Therefore, it is not expensive to integrate in new vehicles. It is not expensive to repair and maintain.

 

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com