SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Пътна /магистрална суперструктура

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Вятърната енергия е най-евтината електроенергия при синергично ползване на помпено-акумулиращи ВЕЦ

Проектът подчертава енерго-икономичните и ресурсоспестяващите предимства на новоизобретената водоспестяваща водопреносна и водосборна система с възобновяеми енергийни източници и енергоакумулация за интелигентна електрическа мрежа, чиято експертиза за световна патентна новост може да изтеглите ТУК. Безплатната вятърна енергия е на разположение целогодишно и всесезонно. 10-12 мегаватови офшорни турбини са на пазара. Инвестицията е около един милион евро на мегават. Това е най-ниската капиталова стойност в безгоривния енергиен отрасъл за инсталиран мегават и е главната причина за бързите темпове на растеж на ветроенергетиката в света. Ветрогенераторите са особено полезни за използване с напоителни канали и енергоакумулация с вода в микроязовири с двойни ползи - за напояване и за енергиен баланс. Например с дунавска вода в Добруджа, където лятно-есенната суша стана ежегодна. Офшорните ветрогенератори в плиткия крайбрежен шелф (примерно край Тюленово - Шабла - Крапец - Дуранкулак) генерират чисто електричество за помпено напояване през поливния сезон и целогодишно за енергетиката.

Офшорните ветрогенератори не ангажират земеделска (или друга) земя, защото се инсталират във водата. Те не пречат на корабоплаването, защото са в плитки води, където няма корабни пътища. Нашето североизточно черноморие е единственият крайбрежен район у нас със сравнително постоянен вятър на морското равнище, където плътността на въздуха е най-висока, съответно енергийната ефективност на ветрогенераторите е максимална.

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com