SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Пътна /магистрална суперструктура

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Редица евродирективи изискват собствени екологично чисти енергийни източници в самите сгради и прилежащата им инфраструктура. Те могат да бъдат слънчеви, вятърни, гравитационни, водородни, термопомпени и др., но във всички случаи следва да гарантират устойчиви "зелени" енергийни технически решения. "Зелените" технически иновации включват транспорта и съответната му инфраструктура. Те са разгледани в три статии на този портал, а именно "превозно средство към eлмрежа" (V2G); "слънце към превозно средство" (S2V) и "превозно средство към инфраструктура" (V2I).

 

Слънчево-енергийни решения за затопляне на сгради

Топлоизолиращи отражателни пана за стъкла, екраниращи вредните електромагнитни лъчения,

служат за насочване на допълнителна светлина върху первазни фотоволтаици.

Електрозахранвани електроколи от фотоволтаици по пътища и магистрали

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Solar battery charging facility:

 

 

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com