иSOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Пътна /магистрална суперструктура

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Съвременните напоителни системи консумират енергия в помпените станции (за изпомпване на водата), когато водата тече по напоителните канали, тунели и напорни тръби. Нашият иновативен проект включва микроязовири (покрити с мрежово окачени светоусилени фотоволтаици, намаляващи изпаренията) за събиране и пестене на вода. Потенциалнта енергия на водата във водоемите се ползва за хидро-електрогенерация при изпускането й в каналите. Синергичното използване на енергоакумулацията с едновременния пренос на вода дава възможност за нескъпо енергийно балансиране 24/7 на разпределени електрически мрежи. Проектът е световна патентана новостт 2020, съгласно официалната експертиза на Патентното ведомство, чието заключение може да видите ТУК !

Светлинни отражатели усилват електрогенерацията от фотоволтаични панели:

 

Проектът подчертава енерго-икономичните и ресурсоспестяващите предимства на новоизобретената водоспестяваща водопреносна и водосборна система с възобновяеми енергийни източници и енергоакумулация за интелигентна електрическа мрежа. Безплатната вятърна енергия е на разположение целогодишно и всесезонно. 10 мегаватови офшорни турбини са на пазара. Те са особено полезни за използване с напоителни канали и енергоакумулация с вода в микроязовири с двойни ползи - за напояване и за енергиен баланс. Например с дунавска вода в Добруджа, където лятно-есенната суша стана ежегодна. И офшорни ветрогенератори в плиткия крайбрежен шелф (примерно край Тюленово - Шабла - Крапец - Дуранкулак).

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Modern irrigation systems consume energy in pumping stations (for pumping water) when water flows through irrigation canals. Our innovative project includes micro-dams for water collection and saving. The potential energy of the water in the reservoirs is used for hydroelectric generation when it is discharged into the canals. The project includes an energy-efficient water-saving water transmission and catchment system with renewable energy sources and energy storage for an intelligent electricity network. It is used synergistically for energy accumulation with the transported water and for energy balancing of distributed electrical grids.

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com