SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Пътна /магистрална суперструктура

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

С външната топлоизолация на стените на сградите не се достигна желаният ефект за намаляване на вредните емисии. Помещенията изстиват главно през прозоречните стъкла, а не през стените и черчеветата. Затова е по-важно, и много по-евтино, да се изолират стъклата с прозрачни топлоизолационни пана, които могат да блокират и замърсяването на помещенията с електромагнитен смог в помещенията:

Сваляемите прозрачни топлоизолоционни екраниращи високоефективни прозоречни пана – те са световна патентна новост – изтеглете патентната експертиза от тук

 

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

 

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com