SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Пътна /магистрална суперструктура

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Допълнително огряване на слънцеприемници на сгради и инфраструктура с отразена светлина от плоски рефлектори

Използването на слънчевата енергия за обезпечаване енергийното потребление на сгради е изискване на "Зелената сделка" на ЕС. Светоусилените фотоволтаични панели за сградни фасади и инфраструктура са световни патентни новости, чиито официални патентни експертизи може да видите ТУК.

 

Стъпаловидна рефлекторно-огледална система за автономно електрозахранвани светофари

Електрозахранвани електроколи от фотоволтаици по пътища и магистрали

Снежната покривка естествено отразява слънцето за допълнително огряване на въздушни слънчеви колектори

Топлоизолиращи отражателни пана за стъкла, екраниращи вредните електромагнитни лъчения,

служат за насочване на допълнителна светлина върху первазни фотоволтаици.

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Solar incinerator:

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com