SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Пътна /магистрална суперструктура

Гъвкавите бариери по магистралите намаляват тежките катастрофи

Патентованите гъвкави кинетични мантинели по пътищата значително намаляват травматизма и жертвите при пътните катастрофи. Те са с индивидуално фотоволтаично електрозахранване, което осигурява светлините им в тъмната част на денонщието и алармирането при катастрофи в полицията и бърза помощ. Те са изобретение със световна патентна новост.

 

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com