SOLEXTRA

Solar Buildings           Solar PV Highways   

Слънчеви сгради     Пътни фотоволтаици 

Е-Мobility                    Solar Irrigation

Eл-Мобилност           Слънчево напояване

Self balancing at turn Solar E-car RENTELEX™

Пътна електро-телеком суперструктура

Надграждането на сервитутите по пътищата, магистралите, ж.п. трасета и други с фотоволтаици и ветрогенератори е най-икономически изгодният начин за бързо инсталирани нови електроенергийни мощности. Те осигуряват и зареждането на електроколи и зареждащи се хибриди по пътищата. Енергоакумулацията на излишното електричество става чрез съществуващата ПАВЕЦ "Чаира" и надграждането на съществуващите големи подоязовирни ВЕЦ-ове с водоподемни инсталации от долен към горен изравнител за дневно и сезонно реверсивно енергобалансиране.

Двулицеви вертикални фотоволтаици в пътните сервитути и ветрогенератори над трасетата и в прилежащите им терени за зареждане на електроколи и широколентова оптическа телекомуникация са световна патентна новост - официалното патентно становище от експертния доклад може да изтеглите от тук !  Голямоформатни двулицеви фотоволтаични панели може да видите ТУК

 

Официалното патентно становище за водородна енергоакумулация на фотовотаично електричество може да изтеглите от тук !

Резюме на проекта може да изтглите от ТУК

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

BASF награди за зелени иновации, с евентуално последващо финансиране. Програмата е двустепенна https://www.join-innovationhub.com
 Указания на български език изтеглете от ТУК

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Upgrading roads and highways with photovoltaics is the most cost-effective way to ensure the charging of electric cars and charging hybrids on the roads

Solar energy is the one of the most effective sources of renewable energy because of the reliable amount of sun the world gets. The ever-advancing technologies that are emerging will continue to harness this source in better, easier and cheaper ways making solar the fastest growing renewable energy source. The carbon footprint of solar PV (photovoltaic) panels is already quite small and, as the materials used in them are being increasingly recycled, it continues to shrink.

**********************************************************************************************

Мобилен хладилник, захранван със слънчев фотоволтаичен панел, допълнително осветен от вертикален рефлектор, който го предпазва и от слънцето на открито:

Self balancing car at cornering

Highway energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Solar Buildings           Е-Мobility              Solar PV Highways

Слънчеви сгради     Eл-Мобилност     Пътни фотоволтаици

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma