SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Пътна електро-телеком суперструктура

Надграждането на пътните и магистралните трасета с фотоволтаици и ветрогенератори е най-икономически изгодният начин за осигуряване зареждането на електроколи и зареждащи се хибриди по пътищата.

Двулицеви вертикални фотоволтаици и ветрогенератори в пътните сервитути за зареждане на електроколи и широколентова оптическа телекомуникация са световна патентна новост - официалната патетно становище от експертния доклад може да изтеглите от тук !

 

 

Патентованите гъвкави кинетични мантинели по пътищата значително намаляват травматизма и жертвите при пътните катастрофи:

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Upgrading roads and highways with photovoltaics and wind turbines is the most cost-effective way to ensure the charging of electric cars and charging hybrids on the roads

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com