SOLEXTRA

Solar Buildings           Solar PV Highways   

Слънчеви сгради     Пътни фотоволтаици 

Е-Мobility                    Solar Irrigation

Eл-Мобилност           Слънчево напояване

Self balancing at turn Solar E-car RENTELEX™

Пряко и рефлекторно осветени фотоволтаици

       за помпени инсталации за земеделско напояване

Използването на слънчевата енергия за обезпечаване земеделско напояване е изискване на "Зелената сделка" на ЕС. Светоусилени фотоволтаици гарантират ефективно напояване с нулеви въглеродни емисии. Представената, и други наши иновтивни технологии, напълно покриват всички императивни критерии на "Зелената сделка" Изобретената фотоволтаична напоителна систма е предвидена за пряко електрозахранване на водни помпи, но може да зарежда акумулатори за нощно напояване, както и да гарантира старт (честотен) на мощни електропомпи под воден стълб. Системата е световна патентна новост, съгласно официалното патентно становище, което може да изтеглите от ТУК

Оптималните сезонни наклони на фотоволтаичните панели се представени на долното видео:

Голямоформатни еднолицеви фотоволтаични панели може да видите ТУК , а двулицеви фотоволтаични панели може да видите ТУК

Азимутно-зенитна целодневна 3D ориентация на отражателно усилени фотоволтаици на ремарке

При двуколесна платформа, едното колело е застопорено, а другото е електрическо и се върти възвратно-постъпателно. То е програмирано така, че платформата целодневно да следва географската азимутна ориентация към слънцето. В този случай зенитният наклон може да е сезонно фиксиран, което значително поевтинява и опростява системата. Тя е ефективна и без зенитна дневна ориентация, благодарение на отражателите:

На долното видео е показана монтажна конструкция на фотоволтаични панели, която се сглобява/разглобява без инструменти от сам човек:

Втора част
Изпитателен модул за измерване ефекта на фотоволтаичната генерация с отражатели, според зенитната и азимутната ориентация към слънцето на фотоволтаична система за помпено напояване на ремарке

Електрозахранвани електроколи от фотоволтаици по пътища и магистрали

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

BASF награди за зелени иновации, с евентуално последващо финансиране. Програмата е двустепенна https://www.join-innovationhub.com
 Указания на български език изтеглете от ТУК

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Pumped storage energy irrigation

Modern irrigation systems consume energy at the pumping stations (to lift water from the source and to pressurize it in the distribution network), to filter the water, along the pipes/canals, when the water flows across ancillary network components, and to apply the water uniformly. Our project include ponds to collect and save water. The excess pressure in pressurized irrigation networks and the conversion of this excess to usable energy by means of dual operating hydropower turbines/pumps. Pumped Storage energy accumulation pump water into the higher reservoir. When the demand becomes greater, water is released back into the lower reservoir through a turbine. The project includes an energy-efficient water-saving water transmission and collection system with renewable energy sources and energy storage for a smart electricity grid. In particular, it is intended for irrigation and transmission of water for agricultural areas, for industrial and domestic needs and wherever water resources are insufficient. It is synergistically used for energy accumulation with the transported water for connection to smart electrical network

 

Self balancing car at cornering

Highway energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Solar Buildings           Е-Мobility              Solar PV Highways

Слънчеви сгради     Eл-Мобилност     Пътни фотоволтаици

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma