SOLextra

За нас

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Пътна /магистрална суперструктура

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

100 % COVID-19 профилактика с новоизобретените технически средства за ултравиолетова стерилизация

Болестта промени почти всеки аспект от ежедневието - затваряне на училища, работни места и големи събирания за неопределено време. Докато се борите с новата реалност, причинена от COVID-19, вашето здраве никога не е било по-критично. Експертите споделят, че засега няма по-надеждна мярка от дезинфекцията на ръцете и предметите, които най-често докосвате. независимо дали сте на публично място, в офиса, в училище или в къщи.

Различни наши патентовани разработки се отнасят за сгради с екраниране на вредните външни електромагнитни полета. Вижте от тук световна патентна новост за превантивна защита на помещения и сгради с хора.

Персоналните технически мерки за избягване на заразата предпазват съвместно работещи хора. Например в звукозаписно студио или в друго работно помещение, те непрекъснато имат интензивен звуков и визуален контакт и следва свободно да общуват по между си. За целта е разработена суха ултравиолетова система, която непрекъснато и автоматизирано санира работните места и плоскостите в тях и между тях. Тази система е патентно изобретение с официална експертиза за световна новост от компетентния орган Патентното ведомство. Системата може да се ползва и на публични места, при което се обособяват персонални позрачни плоскости между хора в театрални и спортни зали, закусвални, ресторанти, бибилиотеки, учебни заведения и редица подобни.

Световна патентна новост за персонално екраниране чрез дрехи, шапки, одеала .. предпазващи от електромагнитни полета с комфортно термо подгряване и за сухо топлинно 70 градуса стерилизиране от патогени изтеглете от ТУК

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

For many, the disease has altered nearly every aspect of daily life — shuttering schools, workplaces, and large gatherings indefinitely. As you grapple with the new reality caused by COVID-19, your health has never been more critical. The experts share information on how to help slow the spread of COVID-19, stay safe when traveling in public, and make the most of your wellness while you are at home. A short project presentation can download here !

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com