SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Пътна /магистрална суперструктура

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Проектите за разработените екраниращи прозоречни пана са с официална патентна експертиза за световна новост от компетентния орган Патентното ведомство. Те имат и допълнителни функции за подпомагане на фотоелектрогенерация, шумо и топлоизолация и др..

Колективните технически мерки за защита от вредните електромагнитни полета включват екраниране на помещения и сгради с хора. Прозрачни екраниращи отражателни пана за стъкла (или самите стъкла) служат и за насочване на допълнителна светлина върху первазни фотоволтаици на фасадите на сгради. Както и подходящо комбинирани фасадни покрития от фотоволтаици и отражатели. Екранирането не е лечение, но е единственото възможно, за да поддържаме имунната си защита, която естествено противодейства на корона вируса. За сега няма, нито лекарство, нито ваксина за него, нито се очакват в близко бъдеще.

A short project presentation can download here !

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Collective technical measures include preventive protection of premises and buildings with people. These are different ways to shield external electromagnetic fields. Transparent shielding reflective panels for glass (or the glass itself) are also used to direct additional light on the sill photovoltaics on the facades of buildings. As well as suitably combined facade coatings of photovoltaics and reflectors. Shielding is not a cure, but it is the only way to maintain our immune defenses, which naturally counteract the coronavirus. For now, there is no cure or vaccine for it, nor are they expected in the near future.

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com