SOLEXTRA

Solar Buildings           Solar PV Highways   

Слънчеви сгради     Пътни фотоволтаици 

Е-Мobility                    Solar Irrigation

Eл-Мобилност           Слънчево напояване

Пряко и отражателно осветени слънцеприемници

       на eнергоактивни сгради и инфраструктура

Използването на слънчевата енергия за обезпечаване енергийното потребление на сгради е изискване на "Зелената сделка" на ЕС. Светоусилените фотоволтаични панели за сградни фасади и инфраструктура са световни патентни новости, чиито официални патентни експертизи може да видите ТУК.  Официалното патентно становище за водородна енергоакумулация на фотоволтаично електричество изтеглите от тук ! 

Днес слънчевата енергия осигурява незначителните 0,8% от общото потребление на енергия. Но само 0,00045% от земната повърхност, покрита със слънчеви панели, е нужна за производството на цялата необходима енергия на човечеството при текущото потребление. Слънчевото облъчване на земната повърхност е с ниска енергийна плътност. Затова ние разработваме редица типове рефлектори за фотоволтаични панели, значително увеличаващи отдаваната фотоелектрическа енергия. Известни са различни технологии за подобряване на ефективността на фотоволтаиците като охлаждане, концентриращи лупи, спектралното разделяне на слънчевата светлина, оптически отражатели и др.. Нашите технически и икономически проучвания на тези техники показаха, че нискобюджетните акрилни отражатели са най-добрите инвестиционни и природосъобразни решения с измиването / охлаждането им със събирана дъждовна вода. За световната патентна новост на комбинирана експлоатация на слънчевата енергия и термопомпи за климатизация на сгради вижте официалното становище на патентнто ведомство ТУК !  Посочените, и други наши иновтивни технологии, напълно покриват всички изисквания на "Зелената сделка" :

Топлоизолиращи отражателни пана за стъкла, екраниращи вредните електромагнитни лъчения, служат за насочване на допълнителна светлина върху первазни фотоволтаици.

Иновативна  фотоволтаична система едновременно генерира електричество с пряка и отразена слънчева светлина, което увеличава производителността на фотоволтаиците до 40/55%. Вижте официалната патентна експертиза ТУК  С фиксирани плоски рефлектори до 40%, с леко вдлъбнати рефлектори до 55%. Тe сезонно се пренасочват към фотоволтаиците, според слънчевото движение:

Чрез монтиране на четири сезонните вдлъбнати рефлектори между редовете на слънчеви панели на фотоволтаичните паркове, всички преки лъчи в междуредията се отразяват към фотоволтаиците и мощността им значително се увеличава . Експериментите показаха, че леко вдлъбнати рефлектори увеличават електропроизводителността с до 61%, в сравнение със случаите без рефлектори. И я увеличаат с 11%, спрямо случаите със съизмерими плоски рефлектори. Двулицеви фотоволтаични панели с долни асиметрични дълбоко вдлъбнати слънчеви концентратори увеличават оптическата ефективност до 45%.

Най-голямо е увеличението с полуелиптични рефлектори, около двулицеви фотоволтаици, защото те облъчват горната и долната слънцеприемна страна на двулицевите фотоволтаици, с което електро-производителността им се увеличава до два пъти. Вижте долното видео :

Електрозахранвани електроколи от фотоволтаици по пътища и магистрали

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Solar Buildings & Infrastructure

Today solar provides only 0.8% of total energy use. But only 0.00045% of the Earth surface covered with solar modules is needed to produce all of humanity’s energy at current demand. Solar insulation of the Earth surface is with low energy density. That why we are developing different types of reflectors attached to Solar PV panels boosting PV power produced. It is known different technologies to improve PV array efficiency in terms of the nature of cooling media, spectral splitting, and reflectors. Our technical and economic studies of these techniques showed low cost acrylic reflectors the best economic viable solutions. By fitting the concave four seasons reflectors between consecutive solar panel arrays, all direct sun rays can be reflected to Solar PV, the photo generated power is significantly increased. Experimental results showed that the concave reflectors improve the solar power up to 61% compared to no reflector case, which is even 11% higher than the planr reflectors. With lower asymmetric concentrator of collector with upper area 0.72 m2 with an optical efficiency of 60% and a Uvalue of 3W/m2K.  A bifacial solar PV panel with both lower reflected rays and upper planar reflected rays by inclined semi elliptic reflector boosted PV power up to two fold - see at video above The design concept is to present a bifacial solar panel that increase the surfaces exposed to solar radiation. The material that passes through the tubes is used to cool the photovoltaic. The solar rays pass to the reflective mirrors and redirect it in the backside of the panel.

Мобилен хладилник, захранван с фотоволтаичен панел, допълнително осветен от вертикален рефлектор, който го предпазва и от слънцето на открито:

Self balancing car at cornering

Highway energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Solar Buildings           Е-Мobility              Solar PV Highways

Слънчеви сгради     Eл-Мобилност     Пътни фотоволтаици

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev, +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

http://www.free-counter-plus.com